Trường quay ảo Unicast 3D từ Hàn Quốc - Trường quay ảo Unicast 3D từ Hàn Quốc. Được tin dùng bởi gần 40% các đài truyền hình trên cả nước

Bạn đang cần giải pháp trường quay ảo? Bạn đang cần giải pháp sản xuất video, chương trình livestream tiết kiệm thời gian, chi phí và thu hồi vốn nhanh? Gọi tư vấn ngay 84903407198

About Us

KORAD is a group of experts in Multimedia Broadcasting Technology which provides products in areas of..
- High-tech 3D Virtual Studio and Augmented Reality solution
- Content Production solution
- Experience Based Learning solution
- Encoder, Decoder and UHD Up-Converter solution Sensor Based Wearable Solution
Our main business focuses are : AVIT products R&D, Productions and Supply.

UNICAST

UNICAST

NAWA

NAWA

EZCSAST

EZCSAST

FORCAST

FORCAST

EVTR

EVTR

SMASY

SMASY

SERVICES

WHAT CAN WE DO?

logo Trường quay ảo Unicast 3D từ Hàn Quốc
SUPPORT

We are always here for you

logo Trường quay ảo Unicast 3D từ Hàn Quốc
RCS

Remote Control Support

logo Trường quay ảo Unicast 3D từ Hàn Quốc
PARTNERS

Work with KORAD in your Region!

logo Trường quay ảo Unicast 3D từ Hàn Quốc
CONTACT US

Request more information

Thư viện hình ảnh

Câu hỏi thường gặp

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn

Trường quay ảo là gì?

Cách phân loại phần mềm trường quay ảo?

Tại sao tôi cần sử dụng trường quay ảo 3D Unicast?

Trường quay ảo Unicast 3D sẽ giúp tôi như thế nào?

Khi nào tôi cần sử dụng trường quay ảo 3D Unicast?

Korad Việt Nam, chúng tôi sẽ giúp bạn như thế nào?

84903407198 Phản hồi chất lượng Vị trị văn phòng